واژه پارسی آب دوست

0
7
آب دوست
آب دوست

واژه پارسی آب دوست برابر واژه ی بیگانه هیدروفیل می باشد .

مایزاد = مولکول

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید