واژه پارسی آب گریز

0
7
آب گریز
آب گریز

واژه ی پارسی آب گریز برابر واژه بیگانه هیدروفوب می باشد .

مایزاد = مولکول

دگرگونی های آب گریزی و آب دوستی

گوشه = زاویه

زینه = درجه

آب گریزی

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید