۵ اسپند ماه ، ( بر پایه برخی گفته ها ۲۹ بهمن ماه – بر پایه گاهشمار یزدگردی)  روز مادر ، زن و زمین در ایران باستان بوده است .روز مهر به مادر و زن و همسر در ایران زمین ، روزی سپند و ارزشمند و کهن .اسپندارمذ ، نگهبان مهر و فروتنی و نماد زن و زندگی است .

اسپندگان یا اسپند ارمذگان ، روز فرشته اسپندارمز که فرشته ی مهرو فروتنی است و نگهبان زمین ، زمینی که زاینده و بخشنده است و چه روز بهتر و شایسته تر از از این برای سپاس از تو مادر . ( بخشی از نوشته برگرفته از کتاب داریوش بزرگ ، افتخار تاریخ نوشته فرشاد ابریشمی )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید