۲۵ اردیبهشت ماه برابر است با روز بزرگداشت استاد و فرزانه بزرگ زبان و ادب پارسی فردوسی بزرگ

فردوسی بزرگ

به گونه ای که سعدی شیرین سخن از فردوسی این گونه یاد می کند :

چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید