واژه ی درست نویسی

0
4
درست نویسی
درست نویسی

واژه پارسی درست نویسی برابر واژه بیگانه ارتوگرافی است .

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید