نام پویانمایی :  فوتبال رباتی

نا م دیگر : گویپال هوشمند

نام لاتین: GGO Football

ساخت کشور : چین

کارگردان : گُردُن چین

سبک وشگرد : دودورا( دوبعدی )

ساخت سال : ۲۰۱۰

زمان : ۲۰دم( دقیقه )

زبان پارسی و پالایه شده ( سانسور )

پخش از صدا وسیما

ربات یک ابزار رایمانیکی ( مکانیکی  ) هوشمند می باشد یا از سوی آدمی رهنمایی ( هدایت ) می شود، در اینجا می توان از واژه رایمانیک بجای ربات بهره برد.

رایمانیک = مکانیک  ( مجید روهنده )

مهکاریک = مکانیک ( مجید روهنده )

گویپال رایمانیکی یا توپال رایمانیکی

گویپال و توپال واژه های ساخته شده از سوی  گروه پارسی گویال برای واژه فوتبال می باشد. که همریخت و هم آوا نیز می باشند.


چکیده :

فوتبالیست‌های کوچک رباتی با پیروی از دستوراتی که کنترل‌کنندگانشان به آنها می‌دهند در مسابقات فوتبال رباتی بازی می‌کنند.

( پارسی شده : بازیکنان کوچک رایمانیکی ( رباتی ) با پیروی از دستوراتی که پایشگران به آنها می دهند در پیکارهای گویپال یا توپال رایمانیکی بازی می کنند )

فوتبال رباتی یک بازی مجازی فوتبال است. در این بازی، هر کنترل‌کننده از خارج زمین فوتبالی کوچک، بازیکن رباتی را که فوتبال واقعی بازی می‌کند، به صورت ارائۀ تاکتیک‌های مختلف، کنترل می‌کند. این ربات‌ها که ظاهری شبیه به یک انسانِ یک وجبی دارند، از لحاظ تکنیکی و فیزیکی در قدرت‌های فوق انسانی طراحی شده و درنتیجه بازی بسیار هیجان‌انگیزی ارائه می‌دهند. این سری بازی‌ها در زمان کوتاهی به شدت مورد توجه واقع شده و به صورت مسابقات منطقه‌ای و جهانی انجام می‌شود. بنابراین بهترین بازیکنان فوتبال رباتی در سرتاسر جهان به بازی‌های جهانی دعوت می‌شوند. فوتبال رباتی به بازیکنان رباتی ختم نمی‌شود، بلکه به عملکرد کنترل‌کننده‌های آنها هم بستگی دارد؛ به ذکاوتشان، هوششان و سرعت عملشان. اما باید دید حال که رابطۀ بین ورزش و تکنولوژی تا این حد نزدیک است، در تقابل انسان و ربات، کدام پیروز میدان خواهد بود؟

(توپال هوشمانه یا رایمانیکی یک بازی گویپال در گونه ی  انگاریک ( مجازی ) می باشد .

در این بازی هر پایش کننده از بیرون زمین  ، بازیکن هوشمند رایمانی را که به راستی گویپال بازی می کند ، با نشان دادن  شیوه و شگرد های گوناگون ، پایش و راهنمایی می کند .

این رایمان ها که چهره ای همانند یک آدم یک وَژه ای  یا یک وَجه ای (  یک وَجبی ) دارند ، از نگاه سبک و شگرد و پیکری در راسته ی نیروهای فرا آدمی برنامه ریزی شده اند و در  پایان ، بازی شورانگیزی را به نمایش می گزارند.

این گونه بازی ها در زمان کوتاهی نگاه بسیاری را به سود خود کشانده و به شیوه بازی های استانی و جهانی انجام می شود .

بنابراین بهترین بازیکنان در سرتاسر جهان به بازی‌های جهانی فراخوانده می‌شوند. توپال رایمانی تنها به بازیکنان رایمانیک بستگی ندارد، بیشتر از همه به کارکرد پایش کننده‌های آنها هم بستگی دارد؛ به زیرکی شان، هوششان و تند وتیزیشان. ولی باید دید اکنون که پیوند میان ورزش و فناوری تا این مرز بهم نزدیک است، در برهمکنش ( تقابل ) انسان و ربات، کدام پیروز میدان خواهد بود؟ )

دکتر «کُلمن»، طراح چینی بازی‌های رباتی، بازیکن جدیدی به نام «اسطوره» ساخته و آن را برای برادرش می‌فرستد و او نیز آن را به «اَلِک»، تنها پسر دکتر کلمن که در نبود پدر، تحت سرپرستی عموی خود است می‌سپارد. «کارل» و «تیمی»، الک را به تیم تازه تأسیس و ناشناختۀ خود دعوت کرده و از او می‌خواهند که با شرکت در «مسابقات ملی فوتبال رباتی جیجیرو»، به آنها کمک کند تا تیم «پابرهنه‌ها» را به مسابقات جام جهانی بفرستند. درحالیکه تیم حریف هم دست روی دست نگذاشته و تمامی دانش و قدرت خود را در جهت پیشرفت و بُرد در مسابقات استفاده می‌کند و با راه‌اندازی پروژه «ژن تقلید آگاهانه» بهترین ترکیب، تاکتیک، دریبلینک، حمله و تکنیک برترین بازیکنان را کپی می‌کنند….

( به زبان پارسی : استاد ” کُلمن ” ، برنامه ریز چینی بازی های رایمانیک ، بازیکن تازه ای به نام ” استوره ” ساخته و آن را برای برادرش می فرستد و اونیز آن را به “اَلِک”، تنها پسر استاد کُلمن که در نبود پدر ، عمویش سرپرستی او را پذیرفته است ، می سپارد . «کارل» و «تیمی»،الک را به گروه تازه ساخت و ناشناخته ی خود فرا می خوانند و از او می خواهند با بازی کردن در ” پیکارهای ملی گویپال رایمانی جیجیرو ” ، به آنها یاری کند تا دسته «پابرهنه‌ها» را به پیکارهای جام جهانی بفرستند.

درآن روی که دسته همآوردشان ( حریف ) هم دست روی دست نگذاشته و از همه ی دانش و نیروی خود برای  پیشرفت و بُرد در پیکارها بهره برداری می کند و با راه‌اندازی کارپژوهی ( پروژه)  «ژن اَزبرسازی آگاهانه» بهترین ساختار، برنامه ریزی، جاگذاری بازیکن ، آفند و شیوه و شگرد برترین بازیکنان را اَزبر می‌کنند….

ژن = در زبان پارسی آن را “گز” نیز می خوانند

 “”ولی خود واژه ژن از واژه جان و جن برگرفته شده است که واژگان پارسی هستند .( انوش راوید )””

برنامه کودک  گویپال رایمانی ( «فوتبال رباتی» )GGO Football در دو فصل و روی هم رفته ۵۲ بخش( قسمت ) برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده و به سفارش کیان (مرکز) اوج کودک و نوجوان درصداکده ( استودیو) ایما برگردان پارسی (دوبله ) شده است. نکتۀ مَهند (مهم ) در ساخت برنامه فوتبال رباتی این است که سازگان چهره یا شخصیت، برخی از پایش کنندگان این بازی را بسیار چاق و فربه کشیده اند و با این کار می‌خواهند به ما بیاموزند که اگر زمانی فرا برسد که رایمان ها (ربات‌ها ) همه کارهای آدمی را انجام دهند و حتی به جای ما ورزش کنند، ما چیزهای بسیاری را از دست خواهیم داد و حتی شاید با گذشت زمان دچار آشفتگی و پریشانی( اختلال ) گردیم .

دریافت پویانمایی
دریافت بخش ۱ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۲ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۳ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۴ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۵ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۶ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۷ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۸ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۹ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۰ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۱۱ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۱۲ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۳- فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۱۴- فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۱۵- فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۶ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۱۷ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۱۸ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۹ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۲۰ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۲۱ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۲ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۲۳ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۲۴ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۵ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۲۶ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۲۷ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۸ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۲۹ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۳۰ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۱ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۳۲ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۳۳ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۴ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۳۵ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۳۶ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۷ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۳۸ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۳۹ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۴۰ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۴۱ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۴۲ – فوتبال رباتی به زبان پارسی

هم اینک بخش ۴۳ فوتبال رباتی با شایمان ( کیفیت ) ۷۲۰ و ۱۰۸۰ در تارنمای پارسی گویان افزوده گردید. نکته

دریافت بخش ۴۳ – فوتبال رباتی به زبان پارسی ( ۷۲۰ ) دریافت بخش ۴۳ – فوتبال رباتی به زبان پارسی ( ۱۰۸۰) دریافت بخش ۴۴ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۴۵ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۴۶ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۴۷ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۴۸ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۴۹ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۵۰ – فوتبال رباتی به زبان پارسی
دریافت بخش ۵۱ – فوتبال رباتی به زبان پارسی دریافت بخش ۵۲ – فوتبال رباتی به زبان پارسی -پایان

12 دیدگاه‌ها

 1. سلام و خسته نباشید
  ممنونم از سایت خوبتون
  لینک قسمت‌های ۲۳ و ۲۷ تا ۴۱ مشکل دارن. امکانش هست که درستشون کنید؟

  • درود بر شما ، اگر در پایان سال ۲۰۱۹ که چند روزی بیش نمانده رونمایی گردید کوشش می کنیم تا به تارنمای پارسی گویان بیافزاییم ولی به گمانم در سال ۲۰۲۰ رونمایی خواهد شد .

  • درود بر شما ، امیر حسین جان ، اگر نگرش شما بخش های دیگر آن تا بخش ۵۲ فوتبال رباتی است ، آری ،هر روز به آن افزوده می شود ،ولی اگر فوتبال رباتی فصل ۳ نگرش شماست . تا به امروز هیچ خبری در این زمینه به گوش نرسیده است. سپاس از شما

 2. سلام
  من هرجا گشتم این کارتون دوبله شدش با کیفیت ۱۰۸۰p نبود و نهایت کیفیتش ۴۸۰p بود. لینک های دانلود شما رو تست کردم حجمش بالا بود ویدئوهای شما کیفیت ۱۰۸۰p هست؟؟؟
  و سوال دیگه اینکه علتش چیه که فقط تا قسمت ۳۲ هست و ۵۲ قسمت کامل نیست؟؟؟

  باتشکر

  • درود بر شما ، نه ۵۷۰p می باشد . با همان شایمان ( کیفیت ) صداو سیما ، برای همین اندازه شان بالاست .
   ۵۲ بخش می باشد که به زودی همه ی بخش ها افزوده می شود .
   بابررسی های بسیار با شایمان ( کیفیت ) ۱۰۸۰ را پیدا نکردیم گویا خرید ویژه صدا و سیما از کشور چین بوده ، اگر شما کیفیت ۱۰۸۰ آنرا با زبان بیگانه ( اصلی ) می شناسید به ما بگویید تا به زبان پارسی برای شما فراهم آوریم . با سپاس فراوان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید