نام پویانمایی : دیجیمون

 نام پارسی : دیوماره

نام لاتین: Digimon Adventure

ساخت کشور : ژاپن، فرانسه، امریکا

سبک ( شگرد ) : دو دورا

ساخت سال :۱۹۹۹

کارگردان : یوکیو کایزاوات ، هیرویوکی کاکوداوُ ، و ..

داستان از: آکی یو شی هونگو ، باب باچ هولز ، جِف نیموی ، سِت والتر

زمان : ۲۰ دقیقه

شایمان ( کیفیت ) : ۵۷۶ ریزسل

زبان پارسی و پالایه شده ( سانسور )

چکیده :

چند بچه که در  سَراویل (تعطیلات ) تابستانی به همراه دیگر بچه‌های دبستان به گردش رفته بودند، با یک رخداد از باشگاه هم دبستانی ها جدا شده و به یک دنیای دیگر رانده می‌شوند: دنیای دیجیمون‌ها…

تایچی یاگامی (تای)، سورا تاکانوچی و یاماتو ایشی‌دا (مت) از پنجم دبستان، کوشیرو یاتسانی (ایزی) و می‌می تاکی‌کارا از چهارم دبستان، تاکرو تاکاهیچی (تی‌کِی) از دوم دبستان و جویی کایدو از ششم دبستان ناگهان خود را در جهان دیشتی( دیجی)  می‌یابند، درآن روی که هیچ دانشی از بودن چنین دنیایی نداشتند. آنها بسیار زود در می یابند که از سوی جانوران شگفت انگیز وناشناس به آنجا فراخوانده شده‌اند. این جانداران از بچه‌ها می‌خواهند که برای ایستادگی در برابردیوانی ماریالی یا دیشتیالی پلید ( دیجیمون‌های بد)، به آنها یاری رسانند. بچه‌ها به این پیامد ( نتیجه ) می‌رسند که دیجیمون‌های آنها با کمک نیروی اندیشه ی بچه‌ها و بهره گیری بهنگام از ابزارهای ماریالی یا ( اشیاء دیجیتالی ) که دردست آنها جای گرفته به نیرویی فراتر می‌رسند که حتی می‌توانند پیکرشان را دگرگون سازند و به پدآفندی ا ز آنها بپردازند.

 دیوهای ماریالی (دیجیمون‌های ) کوچکِ آنها، در آغاز تنها توانا به پرتاب غنچاب (شلیک حباب ) بودند، ولی پس دگرگون شدن، هرکدام توانایی پرتاب چیزهای گوناگونی همچون اخگر نیرومند، آتش نیرومند ، آذرخش نیرومند ، تیغ‌های کشنده و… را بدست می‌آورند.

نخستین دگرگونی دیوماره ها (دیجیمون‌ها) به این روی است:

کارامُن به آگامُن

مُتیمُن به تنتامُن

یوکُمُن به پیامُن

توکُمُن به پاتامُن

سونُمُن به گابومُن

پوکامُن به گومامُن

تانیمُن به پالمُن

بر پایه یک افسانه، روزی نیروی تاریکی، دنیای دیجیمون‌ها را به سیج( خطر ) می‌اندازد ودیوماره های( دیجیمون‌های) خوب را به دیجیمون‌های بد دگرگون می‌کند. این افسانه می‌گوید شماری بچه از یک دنیای دیگر نزد دیوماره ها (دیجیمون‌ها )می‌آیند و ابزاری همراه خود دارند که با آن می‌توانند دنیای ماره یا دیشتی ( دیجی ) را  رهایی بخشند (نجات دهند). آنها می‌توانند کاری کنند که دیجیمون‌ها دگرگون بشوند و به فرانی رسند ( تکامل پیدا کنند). درآن روی که تاریکی از دنیای دیجیمون‌ها بیرون شود، دیگر این سرزمین به بچه ها نیازی نخواهد داشت و آنها می‌توانند به دنیای خود بازگردند؛ بنابراین بچه‌ها به دنبال کُیان (مرکز ) نیروهای تاریکی می‌روند تا آنرا از دنیای ماره ( دیجی)  بیرون کنند، اما دِویمُن در آنجا نیروی تاریکی را به سوی خود فرامی‌خواند تا این بچه‌های دردسر آفرین (مزاحم )  را از میان ببرد. در این میان یک مرد رازامیز به نام گِنای ، آنها را از راه  “هام نگاریک  ” یاری می‌کند…

این پویانمایی با نام بنیادین Digimon Adventure نخستین بخش از دنباله های‌ دیجیمون است که در سال ۱۹۹۹ ساخته شد. دو فرگرد نخست این دنباله، در جهانِ داستانیِ همسان روی می دهد ، ولی فَرگَرد سوم، چهارم، پنجم و ششم هر یک جهان یکتای خود را دارا هستند. واژه «دیجیمون» Digimon از آمیزش دو واژه دیجیتال Digital و Monsters به مانای ( معنی ) دیو و هیولا ساخته شده است.

در زبان پارسی دیجیمون را دیوماره می خوانند ( پارسی گویان )

واژه دیجیتال در زبان پارسی ماریال ( مجید روهنده ) و یا دیشتیال می خوانند.

دیجیمون‌ها  دیو های ماریالی (هیولاهای دیجیتالی ) هستند که در جهان دیجی یا جهان ماره  ( DigiWorld) زندگی می‌کنند، یک جهان  همسو (موازی ) که از تورهای پیوندی گوناگون ( شبکه‌های ارتباطی مختلف) زمین سرچشمه گرفته است. این  دیو ها یا هیولاها پیش از دگرگونی، جانداران دوست داشتنی دلنشینی هستند، درست مانند یک جانور خانگی،جاندارنی که در آغاز از یک تخم کم و بیش کوچک به نام “تخم ماره ” بیرون می‌آیند. دیجیمون‌ها درآن هنگام که نیروی خود را از دست بدهند و نابود شوند دوباره به چهره ی تخم ماره ( دیجی‌اِگ ) درمی‌آیند و اگر به آنها نگاه ویژه ای شود می‌توانند  ببالند (رشد کنند  ) و به یک  دیوماره (دیجیمون ) رسیده ( بالغ) دگرگون شوند و حتا  یادمان (خاطرات ) خود را  ازبرکنند (حفظ کنند) . کمتر زمانی پیش می‌آید که برای همیشه از میان بروند. پرورش دهندگان دیجیمون‌ها با نام “آرمان ماره “Digidestined یا Tamers شناخته می‌شوند. Tamers به مانای سرپرست است و آرمان ماره یک واژه ی آمیختاری به مانای کسی که برای دیجیمون آرمان یا هدف نمایان می‌کند. ولی همیشه کسانی هستند که در برابر خوبی در‌می‌آیند، آدم های نابکاری که همیشه در تلاش برای از میان بردن بافت جهان  ماریال (دیجیتال) هستند.

نکته : سَراویل به مانای تعطیل می باشد .

مجید روهنده برای واژه تعطیل واژه هالویل را پیشنهاد داده اند .

فرانی = کمال

بن مایه نوشته : شبکه پویا

پارسی شده از سوی گروه پارسی گویان

دیجیمون
دریافت پویانمایی
دریافت بخش ۱ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۲ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۳ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۴ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۵ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۶ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش۷-دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۸ – دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش۹-دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش۱۰-دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش۱۱-دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۱۲ – دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش۱۳-دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۱۴ – دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش۱۵-دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۶-دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۱۷-دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۱۸-دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۹-دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۲۰ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۲۱ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۲ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۲۳ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۲۴ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۵ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۲۶ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۲۷ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۸ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۲۹ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۳۰ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۱ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۳۲ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۳۳ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۴ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۳۵ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۳۶ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۷ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۳۸ -دیجیمون به زبان پارسی دریافت بخش ۳۹ -دیجیمون به زبان پارسی
دریافت بخش ۴۰ -دیجیمون به زبان پارسی – پایان

4 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید