نام کتاب آوایی : اندر چرایی سره نویسی وسره گویی

نویسنده : دکتر میر جلال الدین کزازی

پسوند صدا : mp3

زمان : ۲۴ دم ( دقیقه )

زمان پخش : ۱ مرداد ۱۳۹۷

گوینده : گروه پارسی گویان

نکته
کتاب نیز واژه پارسی است که در گذشته به چهره هایی چون کُتا ، کُتاو و کَتا آمده است.

کتاب آوایی یا نسک آوایی برابر پارسی کتاب صوتی است .


چکیده :

این کتاب به بررسی سره گویی و سره نویسی در زبان پارسی می پردازد و از جایگاه گرانمایه زبان پارسی در جهان در همه ی روزگاران ، از گذشته تا به امروز سخن می گوید .

دکتر میرجلال‌الدین کَزّازی استادِ دانشگاه، نویسنده، ترگمان گر ( مترجم )، شاهنامه‌پژوه و پژوهشگرِ برجسته ایرانی در زبان و ادبِ پارسی است. او از چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادبِ ایران در پنجمین همایشِ چهره‌های ماندگار به سالِ ۱۳۸۴ است. وی نام‌بردار به بهره‌گیری از واژه‌های پارسی سره در نوشته‌ها و گفتارِ خود است. کزّازی، عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی است.

دریافت نسک آوایی
دریافت کتاب آوایی اندر چرایی سره نویسی و سره گویی