نام نسک : تونکا ، اسب سرکش

نام کتاب آوایی : تونکا ، اسب سرکش

ترگمان : کاوه دهگان

کاری از گروه پارسی گویان

همراه آهنگ و صدای پس زمینه

چکیده :

تونکا ، اسب سرکش ، داستان پسری سرخ پوست و اسبی است بنام تونکا ، که در دشت های بزرگ باختر ِدست نخورده می تازد و بانگ بر می آورد . پسری به نام گاو نر سپید ، که همراه مردان دهکده ی سیو به شکار اسب ها میروند با اسبی گرفتار در کمند روبه رو می شود و او پس از روزها ، سرانجام می تواند نگاه اسب را به سوی خود بکشاند و با او دوست شود . در این میان گاو نر سپید و تونکا دشمنانی هم دارند ، گاو نر زرد ، پسر عموی او که از  گاو نر سپید  بیزاری می جویدو دیگری سپاهی از مردان سپید پوست که خواهان نابودی دهکده ی سیو می باشند ..

کتاب تونکا ، اسب سرکش ، کتابی است از گنجینه کتاب های زرین ( طلایی ) .

دریافت کتاب آوایی
دریافت کتاب آوایی تونکا ، اسب سرکش

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید