نام نسک: کتاب پسرک بند انگشتی

نویسنده: شارل پرو

ترگمان : خسرو خلیقی

پسوند نسک (کتاب ) : mp3

گوینده : پارسی گویان

زمان : ۲۷ دَم ( دقیقه )


نکته کتاب آوایی یا نسک آوایی = کتاب صوتی

چکیده :

شارل پرو نویسنده فرانسوی که کتاب های بسیاری را نوشته است و یادگارهای او در جهان پرآوازه هستند از یادگارهای او میتوان ، شنل قرمزی ، سیندرلا و…. را نام برد.پسرک بند انگشتی هم یکی دیگر از نگاشته های او در زمینه کودک می باشد.این نسک ( کتاب ) در بردارنده ی داستان های پسرک بندانگشتی و کت پوستی می باشد ولی این کتاب آوایی تنها بخش پسرک بند انگشتی را در بر می گیرد.

دریافت نسک آوایی
دریافت کتاب آوایی پسرک بندانگشتی

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید