نام نسک : کوهستان من

نویسنده : پارسی گویان

گونه : کوتاه ، انگیزشی

شماره برگه : ۵ برگ

سال پخش : امرداد ۹۸ رهسپار خورشیدی

کاری از گروه پارسی گویان

چکیده :

داستان پسری است که به بلندای کوهستان دست یافته ، و از آماج خویش ( هدف های خود ) برای دست یافتن به کوهستان سخن می گوید .

دریافت نسک
دریافت نسک یا کتاب کوهستان من
کوهستان من

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید