واژه پارسی ساب پاشی برابر واژه بیگانه ایبریسوبلاستینگ می باشد .

واژه پارسی شنزنی یا شن پاشی برابر واژ ی بیگانه سندبلاست است.

مردی که شن پاشی یا ماسه پاشی می کند

ساب پاشی فرایندی که در آن ذره های ساینده با فشار هوا روی تکه های پولادی پاشیده می‌شود تا برای رنگ‌کاری آماده شوند

شنزنی یا شن پاشی گونه ای از ساب‌پاشی که در آن پاک سازی ( تمیزکاری ) سطح فلز از راه پاشیدن جریانی بسیار تند از ماسه یا مایه ساینده دیگر رخ می دهد.

شن پاشی = سندبلاست

شن زنی = سندبلاست

سندبلاست از آمیزش دو واژه ی سند sand به چم شن یا ماسه و بلاست یا بلاستینگ blasting به چم پاشیدن می باشد که برابرینه ی پارسی آن شن زنی یا شن پاشی گفته می شود .

نمونه ای از یک گزاره:

این تکه های فولادی پیش از رنگ باید سندبلاست شوند

این تکه های پولادی پیش از رنگ باید شنزنی شوند.

ماسه پاشی ، شن پاشی یا شن زنی گونه ای از ساب پاشی است .

بنمایه : ویکی پدیا و صداو سیما و پارسی گویان ، ارتفاع کاران پیشگام میلاد

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید