روز کوروش بزرگ

۷ آبان روز مردمی کوروش بزرگ ، پادشاه بزرگ و مردم دوست تاریخ ایران و جهان است . در این روز ها که با توهین فرمهان ( رئیس جمهور ) فرانسه به پیامبر بزرگ اسلام روبه رو هستیم ، فرمهانی( رئیس جمهوری)که به باور و دین ۲ فرهزار ( میلیارد ) مسلمان گستاخی می کند و هیچ پوزشی نیز بر زبان نمی راند و نیز در این جهان امروزی که سخن گفتن از انسانیت و هوده یا حق مردم ،بسیار ساده و گسترده به دید می رسد و به گفتاری دیگر ورد زبان همه ی ساستاران ( سیاسیون ) است ، بازهم می بینیم که اندیشه های ددمنشانه و آدم کشی های سنگ دلانه و بی شرمانه هرگز به پایان نرسیده است ، آن هم در این زمانیکه سخن گفتن از دادگری و دادمنشی و… همچون هوا که می بوییم و خوراکی که می خوریم رواگ ( رایج ) و بازار گرمی دارد ، باز با این همه ، به بدی ها و زشتی هایی که چون علف هرز بر روی زمین می روید ، می نگریم ،و به بزرگواری کوروش بزرگ و اندیشه والای او خستو ( معترف ) می شویم که در ۲۵۰۰ سال پیش ،باور همه ی مردمان، خرد و کلان را گرامی داشته و حتا به آیین بت پرستان توهین نکرده و با روح بلند اهورایی خویش که بی تردید از یکتاپرستی او سرچشمه می گیرد دلها را بدست آورده و دین و آیین مردمان را ازمیان نبرده و آنها را آزرده دل نکرده است . او به گرامی داشتن همه آیین های سرزمینهای گوناگون که مورد پسند پروردگار نیز می باشد ، فرمانروایی بزرگی برپایه برابری و آزادی آیین و دین بنیان نهاد و یاد او به فرنام پادشاه دادگر و مهر گستر در همه جهان پرآوازه گشت . آری چنین است کوروش پادشاه دادگر که در هزاران سال پیش رفتار و کردار نیک به جهانیان آموخت که تا به امروز نام او بر پهنه ی گیتی درخشان باشد .

کوروش بزرگ

روز کورش بزرگ گرامی باد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید